activex

Hz. Mevlana Sözleri, Hz. Mevlana Sabır Sözleri, Sabır ile ilgili güzel sözler

Tasavvufta mihenk taşı olarak nitelendirebileceğimiz en önemli özelliklerden birisidir sabretmek ve katlanmak. İnsan içerisinde büyüttüğü büyük bir aşkın gereği olarak sabreder. Tasavvuf Ehli Büyük Mutasavvıf Hz. Mevlana’nın da sabretmek üzerine bir çok güzel sözü olduğunu  kaynaklarda görüyoruz. Mesnevide aşk ve sabır en çok üzerinde durduğu konulardandır. İşte biz de sizler için Hz. Mevlana’nın Sabır ile ilgili söylediği güzel sözleri derledik.

Hz. Mevlana Sabır sözleri
Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.(Mevlana)
Acıya sabredersin, adı metanet olur, “insanlara” sabredersin adı hoşgörü olur, “dileğe” sabredersin adı dua olur, “duygulara” sabredersin adı gözyaşı olur, “özleme” sabredersin adı hasret olur, “sevgiye” sabredersin adı aşk olur. (Mevlana)
Acıya sabredersin, adı metanet olur, “insanlara” sabredersin adı hoşgörü olur, “dileğe” sabredersin adı dua olur, “duygulara” sabredersin adı gözyaşı olur, “özleme” sabredersin adı hasret olur, “sevgiye” sabredersin adı aşk olur. (Mevlana)
Çıkacağım merdivene sabırı merdiven yaparım. MEVLANA
Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme. Sen dağları seyret ! Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma, kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset… Işıklar sönmüşse ve karanlıksa ona da aldırma, ay ışığını seyret… Sabret…! Sabret ki herşey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun…! Sabret ki her şey gönlünce olsun… Mevlana
Edep; edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir. (Mevlana)
Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır. (Mevlana)
Ey Can, sana bir daralma gelirse, yararınadır; Kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp kavururdu. (Mevlana)
Haya zinettir. Takva’da keremdir. En hayırIı binek de sabırdır. İbtiIa haIinde insanın musibetinin berteraf oImasını AIIah’tan bekIemek ibadettir. MEVLANA
Her rüzgarda sallanacak olursan, dağ kadar da olsan bir ota değmezsin. Mevlana
Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil! (Mevlana)
Hoşlanmadığınız bir şey, belki de sizin için hayırlıdır. Bunun dışında yaptığınız yorumlar ve üzülmeler gereksizdir, biçaredir. Unutmayın; Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu almaktır. (Mevlana)
Kim sabrederse rızkı gelir ona. Aşırı hırsla çalışma ve çabalama sabırsızlıktır. (Mevlana)
Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değiI: Ona memnun oIacağı bir şey geIse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar geIse sabreder, bu da hayırdır. MEVLANA
Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür. Hiddete kapılıp, hiç kimseyi çiğneme ki, seni de kimse çiğnemesin! (Mevlana)
Sabır sevinç anahtarıdır. (Mevlana)
Sabır, demir kalkandır. (Mevlana)
Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır. (Mevlana)
Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir. Cüneyt Bağdadi Sabır, kurtuIuşun anahjtarıdır. MevIana
Sabır, insanı maksadına en tez ulaştıran kılavuzdur. (Mevlana)
Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. (Mevlana)
Sabırlı kuş, bütün kuşlardan daha iyi uçar. (Mevlana)
Sabırlı olun, zira bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl gülebilir? Aceleci olmayın, maksada sabırla erişilir, acele ile değil. Alelâde otlar iki ay içinde, kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Tencerede bile yavaş ve ustaca kaynayan yemek, delice kaynayandan daha lezzetlidir. (Mevlana)
Sen, şüphesiz bir iman’la, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabiliyorsan çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde, sabretmekte hayır vardır. Şunu da bil ki, Cenab-ı Hakkın yardımı sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir. Zorlukta kolaylık vardır, bir zorluk, iki kolaylığa asla üstünlük çalamayacaktır. (Mevlana)
Sen, yakini bir imanIa, tam bir rıza iIe AIIah için çaIışmaya muktedir oIabiIirsen çaIış; şayet buna muktedir oIamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da biI ki nusret sabırIa birIikte geIir, kurtuIuş da sıkıntıyIa geIir, zorIukta da koIayIık vardır, bir zorIuk iki koIayIığa asIa gaIebe çaIamayacaktır. MEVLANA
Sevinç kapısının anahtarı sabırdır. W.JACOBS SabırIı kuş, bütün kuşIardan daha iyi uçar. MEVLANA
Üzülme, dert etme Can. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana, elinde olanlardan bahset Can. Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her ne ise; bir bakarsın yağmurlu bir gecede, veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki, güzellikler de var bu hayatta, gel-git”lerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir. (Mevlana)
Üzülme, istediğin bir şey olmuyorsa, ya daha iyisi olacağı için; ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Sen darda olduğun vakitlerde, sana bahşedilmiş olanlarla elinden geleni yaparsın, en güzel çareleri düşünürsün uygularsın. Fakat yine bir şeyler olmuyorsa, kendini yerden yere vurman iyi bir durum değildir. Direnmekle, kendi iç huzurunu bozarsın. Sabırla uygula sana verilmiş olanları, o anki imkanlarınla. (Mevlana)
Ey gönül, Hakk’tan gelen gamı, kederi bir lütuf olarak bil de, ondan yüz çevirme, onun içine gir. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.
Onun gönülde açtığı yaraya katlan ki, merhemi yüz göstersin. Şunu aklından çıkarma ki sabır, ızdırabın, acının anahtarıdır.

Dertlerin, kederlerin içine öyle bir aşkla dal ki, sonunda hiç beklemediğin bir zamanda ansızın Hakk’ın kürsüsü ve arş-ı azamı senin önüne gelsin. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.

Cihanın nüru ile gül de, cihanın düğünü, derneği ol, onun mateminden, acılarından kurtul, emniyete ulaş. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.
Kibirden, kinden kurtulur da, gönlünü ayna gibi parlak, lekesiz bir hale getirirsen, her an onu gönül aynasında görürsün. Çünkü sabır sıkıntının anahtarıdır.

Kibri, kini yok edersen, hem benlikten yakanı sıyırırsın, hem de şeytanın saçından tutar, boynunu vurursun. Sabır sıkıntının anahtarıdır.

O zaman bahtın, talihin, devlet, varlık kendiliğinden kalkar, senin ayağına gelirler. Onların gelişi ile mutlu olursun. Sabır sıkıntının anahtarıdır.

Sus,.. artık sırları söyleme, söyleme ki: İlmi ledün sırrına yabancılar, ham kişiler, nasıl erebilirler? Sabır sıkıntının anahtarıdır.

(Mevlana, Divan-ı Kebir, 258)

Feraset sahiplerinin iştahları sabradır; onlar sabretmek isterler Helva ise, çocukların isteği bir şeydir
Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır!

 

Sabır ilâcı, gözlerin perdesini yakar; göğüsleri gönülleri de yarıp açar

 

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur

 

Sabretmek, canının tespihleridir Sabret, asıl doğru tespih odur

 

Sabır, Sırat köprüsüne benzer; cennet ise diğer tarafta

 

Allah, yüz binlerce kimya yarattı; ama insan, sabır gibi bir kimya görmedi

 

Arayan nihayet bulur Kurtuluş, sabırdan doğar

 

Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur

 

Peygamberin münkirlere sabretmesi onları Allah hâsı yapmıştır

 

Kimde bir düzgün esvap görsen bil ki, onu sabretmek ve uğraşıp kazanmakla elde etmiştir

 

Kimi aç, çıplak görürsen bu hali de onun sabırsızlığına tanıktır

 

Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanlara cilâdır Nerde bir gönül varsa sabırla cilâlanır

 

Sabır kılavuzu, sana kanat olursa canın arş ve kürsünün ta yücesine kadar çıkar

 

Mustafa (as)’ a bak, sabrı burak edindi de, bu Burak, onu göklere çekti, çıkardı

Bir önceki yazımız olan 2 Aralık Cuma mesajları gönder, paylaş! Yeni Cuma mesajları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1.551 Okunma 23 Ara 2016

Yorumlar


Sen de Yorumla!