activex

İnanmak, inanmamak, inanç ile ilgili sözler

İnanmanın insanda yarattığı değişim, varlık ve yokluk arasındaki belirgin çizgiler kadar keskindir. İnanmanın insana kattığı güç sahip olduğumuz enerjinin çok üzerindedir.

Başaracağımıza inandığımızda başarıyı, kendimize inandığımızda özgüvenimizi, başkalarına inandığımızda güveni, Tanrı’ya inandığımızda kendimizi buluruz.

Yaradılışımız gereği inançsız olmamız mümkün değildir. İnançsız olduğunu düşündüğümüz insanlar bile inançsızlığa inanırlar.

İnanmak sahip olduğumuz bir güç olduğu kadar bizi koruyan bir zırhtır. İnandığımız şeyler sayesinde en çok da ruhumuzun dehlizlerinde kaybolmaktan kurtuluruz. Alperen

İşte sizler için hazırladığımız İnanmak, İnanmamak, İnanç, İnanç sahibi olmak ile ilgili güzel sözler, özlü sözler, alıntılar

İnanmak, inanmamak, inanç ile ilgili güzel sözler
A.Hamid Tarhan

İnandım ki, yokmuş fenadan aman.

Alaaddin Başar

İnanmamak ahrete gitmeye değil, cennete girmeye engeldir

Albert Camus

“İnancın yere düşerse silahın da yere düşer.”

AIbert Einstein

Kainat yaratıcısına oIan inanç, iImi araştırmanın en kuvvetIi ve en muharrik gücüdür.

Alexander Maclaren

“İnanç, içimizdeki gözümüzdür.”

Alexis de Tocqueville

“Despotluk inanç olmadan da işini yapabilir, ama özgürlük asla. Politik bağların gevşetildiği oranda ahlakî bağların güçlendirilmediği bir toplumda çürümüşlük nasıl önlenebilecektir? Ve Tanrı’ya inanmadıkları için sadece kendilerinin efendileri olan insanlara ne yapılması gerekir?”

Ali Suad

“İnanıyorum” diyoruz. Acaba, günümüzde ne kadarını “inandığımız yaşayarak” geçiriyoruz?

İnanmıyorum diyorsun; inanmadığına inanmıyorum, biliyorsun.

Anatole France

Büyük işler başarmak için sadece harekete geçmek yetmez, ne yapmak istediğinizin rüyasını da görmek gerek; sadece rüyasını görmek yetmez, rüyanın gerçekleşebileceğine inanmak gerek.

Anonim

“İnanç işleri kolaylaştırmaz, mümkün kılar.”

‘’İnsanlar için hiçbir delil gerekli değildir. İnanmayanlar için hiçbir delil yeterli değildir.’’

‘’İnsanları sınırlandıran gerçekler değil, gerçek olduğuna inandıklarıdır.  ‘’

‘’Neden yapamayacağım için sebepler bulmak yerine, neden yapabileceğim konusunda sebepler bulurum.’’

Anthony Robbins

YapabiIdikIerimiz ya da yapamadıkIarımız, oIası ya da imkansız oIarak gördükIerimiz, çoğunIukIa gerçek kapasitemizin bir sonucu değiIdir. Daha çok kim oIduğumuz hakkındaki inançIarımızın yansımasıdır.

Anton Çehov

Herkese inanmak lazım, yoksa yaşamaya imkan yok.

Arnold Schwarzenegger

Sınırı koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebildiği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsin.

Atasözü:

Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

Benjamin Cardozo

Olduğumuza inandığımız insanız.

Bertolt Brecht

” Güneşini yakalayıp gözlerine yerleştirmek için beyaz yelkenlerin gelip seni almalarını bekliyorsan, Yarına inanmak için gün batımına, iyi kalpli görünmek için zayıflığa; ve güçlü görünmek için öfkeye ihtiyacın varsa, Demek ki hiç bir şey anlamadın! “

Bill Marriott

“Eğer heyecan üretemezseniz pek fazla şey üretemezsiniz.”

Blaise Pascal

“inanç, bize duygularımızın anlatmadıklarım anlatır, ama gördüklerinin tersini değil. Çünkü inanç, onların karşısında değil, üzerindedir.”

Bruce Barton

HarikuIade şeyIer ancak içerisindeki bir şeyin koşuIIarın üzerinde oIduğuna inanma cesaretini gösterenIer tarafından yapıImıştır.

Bhagavad Gita

İnsan inançlarının eseridir. Nasıl inanıyorsa öyledir.

Bulgar Özdeyişi

Kış güneşine, kadın gülüşüne inan olmaz.

Cenap Şehabettin

İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz.

Charles F. Kettering

“Eğer bir insan onu rüyasında görmeseydi,  başka bir insan onun yapıbileceğine inanmasaydı  ve başka biri de onun yapılmasını istemeseydi  göklere değecek hiçbir şey yapılamazdı.”

Charles Sedley

O aldatıyor, ben inanıyorum; Sevgililer, bundan başka ne isteyebilir ki?

Clark Pinnock

“İnanç, yeterli kanıtları bulmuş olan kalbin huzura ermesidir.”

Çin Özdeyişi

Kadına inanan kendini aldatır, inanmayan da kendini aldatır.

Daniel Webster

“Yerkürenin anlamsızlığım, kainatın enginliğiyle kıyaslayarak anlatan felsefî tartışmaların bazen içimdeki inancı sarstığı olmuştur. Ama gönlüm beni, ilahî gerçeklerle yatıştırmıştır. isa’nın dağdaki vaazı bir insanın yazabileceği türden değildir.”

David Schwartz

İnandığınız zaman, aklınız o şeyi yapmanın yollarını bulur.

Demokritos

Her karşı çıkana değil, yalnız denenmiş kimselere inanmalıdır. Birinci durum hayvanlara yaraşır.

Denis WaitIey

İnanmak, sizi kaIkış rampasından fırIatacak oIan ateşIeme düğmesidir.

Donald Curtis

Neysek ve neredeysek oyuzdur, çünkü ilk önce onu hayal etmişizdir.

E.Renan

İnsanları inandıkları şeyden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.

Emerson

“İyi bir konuşmacı, etkili konuşmasını bilen değil,  gönlü bir inançla sarhoş olandır.”

Emily Dickinson

“inancın, ne gerçekliğin içinde bir temeli, ne de gözle görünür bir desteği vardır, ama yine de bir köprü gibi, bizi şimdiki gerçeklikten sonsuza bağlar ve bize destek olur.”

Euripides

“İnanan kişinin bir açıklamaya ihtiyacı yoktur.”

Epictetos

İnsanIarın, kendi ruhIarından  mutIaka siIip atmaIarı gereken iki şey: imansızIık ve benciIIiktir.

Fransız Atasözü

Bir şeyin imkansız olduğuna inanmak, onu öyle yapmaktır.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

“Başkalarına duyduğumuz inanç, kendimizde neye inanmak istediğimizi ele verir.”

George Sand

“inanç, bir heyecan ve bir coşkunluk halidir. Tıpkı bir hazine gibi özen göstermemiz gereken bir aydınlanma durumudur. Onu, boş, uydurma ve ukalalık taslayan sert sözlerle israf etmemek gerekir.”

Giordano Bruno

“Büyücüler inanç sayesinde,  fizikçilerin hakikat sayesinde yaptıklarından daha fazlasını yaparlar.”

Goethe

“Sevmek, inanmak demektir. ”

‘’İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi, asla tükenmez.’’

Gürbüz Azak

İnanmak, dolu dolu yaşamaktır.

H. L. Mencken

“inanç, mümkün değilmiş gibi gözüken bir şeyin varlığına duyulan mantıksız bir iman şeklinde tanımlanabilir.”

Hasan Yılmaz

İnandığından başka, inanılacak bir şeyi olmadığına inanan insan; softadır.

Havari Paul

“Şimdi inanç neyi ümit ettiğimizden ve neyi görmediğimizden çok emin.”

Hegel

“Dünyada tutku olmaksızın başarılmış hiçbir büyük şey yoktur.”

Heler Keller

Hiçbir zaman başınızı eğmeyin.  Her zaman dik tutun Hayatı karşınıza alın ve tam gözünüzün ortasına bakın.

Henry Bulwer

“İnsanın elinden inancım alsaydınız, bir koyun sürüsünün tarihinden başka bir insanlık tarihi olmazdı.”

Henry David Thoreau

“inancın en küçük tohumu bile, mutluluğun en büyük meyvesinden daha iyidir.”

Henry Miller

“Her yaratıcılığın ardında onu destekleyen bir inanç vardır. istekler ve hevesler gelip-geçicidirler, ama mucizeleri meydana getiren tek şey inançtır.”

Henry Ford

“Yapabileceğine inansan da yapamayacağına inansan da haklısın.”

Herodotus

“İnsanlar kulaklarına gözlerinden daha fazla inanırlar.”

Hz. AIi

Bir gerçeği savunurken, önce ona kendimiz inanmaIıyız, sonra da başkaIarını inandırmaya çaIışmaIıyız.

Hz. isa

“İnanan bir kişinin yapamayacağı bir şey yoktur.”

“Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa: “Kalk, denize atıl!” der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.”

Hz.Ömer

İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

J.Stuart Mill

Bir şeye samimiyetle inanan insan, yalnız menfaatlerinin kılavuzluğu ilerleyen 99 kişiye bedeldir.

Joe Paterno

Kaderinizde büyük şeyler yapmak olduğuna bütün kalbinizle inanın.

John Donne

“Akıl, ruhumuzun sol eli, inanç işe sağ elidir. Ve biz Tanrı’ya her iki elimizi birden kullanarak vannz.”

John Green- leaf Whittier

“înanç kaybolduğunda, insan da kaybolur.”

Julius Caesar

Genellikle insanlar, arzu ettikleri (inandıkları) şeye kolayca inanırlar.

Kardinal John Newman

“insanlarla tartışmak, inansınlar diye işkence yapmak kadar saçma bir şeydir.”

L. Annaeus Seneca

“Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler.”

M.Bozdağ

Bir inandınız mı, inanılmaz işleri başarırsınız. Ama bir defa inandınız mı, tüm kainat sizi engellemek için seferber olur.

M.Bozdağ

İnandığımız tek doğru vardır. O da yalan da olsa, kendimize ısrarla söylediğimizdir.

M.Şevket

Esendal Seni seviyorum diyen sözlere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Mac Arthur

“Kişi, inancı ölçüsünde genç, kuşkusu oranında yaşlıdır.”

Martin Luther

“İnanç, Tanrı’nin yüceliğine ve güzelliğine karşı duyulan güven duygusudur. Bu, öylesine kesin bir duygudur ki, insan bunun için hayatım binlerce kez tehlikeye atabilir.”

MarceI Achard

Kadın duyduğuna inanır, erkek gördüğüne.

Montaigne

“En az bilinen şeylere, en çok inanılır.”

‘’İnsan bir şeye inandı mı, onu başkasına da inandırmayı borç bilir. Kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çekidüzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister.’’

‘’İnsan, en az bildiği şeye en çok inanır.’’

‘’ Siz kendinize inanın, başkaları size inanacaktır. ‘’

Mother Terassa

Tanrının bana taşıyamayacağım bir şeyi yoIIayacağını biIiyorum. Sadece bana bu kadar güvenmemiş oImasını isterdim.

Mustafa KemaI Atatürk

Zafer ‘zafer benimdir’ diyebiIenin, muvaffakiyet ‘muvaffak oIacağım’ diye başIayanın ve ‘muvaffak oIdum’ diyebiIenindir.

Norman Vincent Peale

“Yenildiğine inanırsan, buna uzun bir süre inanırsan, sonunda yenilgi bir gerçek olur. “

Oliver Wendell Holmes

“inanç, insanoğlunun sahip olabileceği en yüksek tutkudur.”

Oscar Wilde

Her şeye inanabilirim, yeter ki inanılmayacak olsun.

Oswald Chambers

“İnanç, fanatizm üreten bir obje haline gelemez, ama Tanrı’nın niyetlerim, bize açık olduğu bir yol haline gelebilir.”

 

“İnanç, kahramanlıklar üzerine inşa edilmiştir.”

 

“İnancın işi, “doğruyu” “gerçeğe” dönüştürmektir.”

Ovidius

Kolaydır, sevgiliye inanmak.

Paul White

“Hayal et, inan, başar.”

Pascal

“Tanrı’yı idrak eden, akıl değil gönüldür, inanç, gönül tarafından kavranmış olan Tanrı’dır ama akıl değildir.”

Peyami Safa

Bir şeye inanmak, bir tesire mağlup olmaktır.

Quarles

İnandıklarım, duyduklarımın yanında hiç kalsın.

Ralph Waldo Emerson

“Gördüklerim, görmediğimin varlığına inanmaya beni mecbur ediyor.”

Ray Rabinson

Bir şampiyon oImak için, hiç kimsenin size inanmadığına kendiniz inanmanız gerekir.

Reinhold Niebuhr

“İnanç, aykırılığa karşı kazanılan son zafer ve varlığın anlamsızlığının son savıdır.”

Robert Bolt

İnanmak sadece zihinde olan bir fikir değil, fikrin zihne sahip olmasıdır.

Samuel Butler

“înanç bir çeşit bahis ya da bir spekülasyon değil midir? Zaten de böyle olmalıdır. Örneğin ben, kurtarıcı peygamberin yaşadığına dair bahse girebilirim.”

Seneca

Sizin kendi hakkınızda ne düşündüğünüz, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğünden çok daha önemlidir.

Stanislaus

Bir şeye inanmak için, kuşkuyla başlamalıyız.

Simone Weil

“İnancın öğeleri, düşünme nesneleri olmaları gereken yerde, tasdikleme ya da inkar etme nesneleri haline getirilirlerse, değerlerim yitirirler.”

St. Augustine

İnanç, görmediğime inanmaktır. Bunun mükafatı da inandığımızı görmektir.

Tacitus

“Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.”

Tolstoy

Ancak Allah’a inandığım zaman yaşadığımı anladım.

V. Raymond Edman

“İnanç, dış görünüşünüzü güzel ve parlak, içinizi arzu edilen ve geleceğiniz! de muhteşem kılar.”

Van Amburgh

Yıllar önce kesinlikle emin olduklarıma şimdi inanıyorum. Bu benim bütün insanların benimle hemfikir olmalarını beklemememin ne kadar aptalca olduğunu görmemi sağlıyor.

Virgil

Yapabilirler, çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar.

W.H.Auden

Bir şeye hala inanmakla, yeniden inanmaya başlamak arasında çok büyük fark vardır.

Walt Disney

Bir şeye inanıyorsanız, sonuna kadar inanın.

William Ellery Channing

“înanç, sevginin ümide dönüşmüş şeklidir.”

William Makepeace Thackeray

“Zor olan şey, inanç, uğruna ölmek değil, onun uğruna yaşayabilmektir.”

Yevtuşenko

Bir şeye inancı pekiştirmeden önce bir birimize inanmayı öğrenmeliyiz. Canileri yok etmek yetmez. Canilerin ortaya çıkma olasılığına da yok etmek gerekir.

Young

Tanrısızlar bile; geceleri yarı yarıya Tanrıya inanırlar.

Bir önceki yazımız olan İnanmak, inanmamak, inanç ile ilgili sözler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

470 Okunma 19 Ara 2016

Yorumlar


Sen de Yorumla!