activex

Israf ile ilgili güzel sözler yardım edin. israf ile ilgili hadisler israf hakkında ayet ve hadisler israfla ilgili hadisler israf ile ilgili ayet ve hadisler israf hakkında hadisler israf ile ilgili ayetler israf ile ilgili ayetler ve hadisler israfla ilgili ayet ve hadisler israfla ilgili ayetler israf ile ilgili sözler israf ile ilgili hadisler ve ayetler israf hakkındaki ayet ve hadisler israf hakkında hadis ve ayetler israf ile ilgili hadis ve ayetler israf ile ilgili hadisi şerif

Küçük harcamalardan sakının. Ufacık bir delik, koskoca gemiyi batırmaya yeter.

“İsrafçılar dünyayı kendilerine ait zannederler.”    Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Asrın alimi Bediüzzaman Said Nursi ise şöyle belirtmiştir;”Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere(insanoğluna) verdiği
nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.”

” İsraf maldan, cimrilik imandan gelir ”   Eyyüb Sabri Osmanoğlu

“İnsana nefsinin her istediğini alıp yemesi, israf yönünden kafidir. ”  Hz. Ebubekir (r.a.)

Yine bir ayette;  Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. (İsra Suresi -26)

Mevlânâ hazretleri yeme içme ile insan mâneviyatı arasındaki alâkayı şöyle dile getirir:”Kene gibi pis bir deriye konup şişeceğine, kuşlar gibi yarı aç ol ki fezâlarda dolaşasın.”

İsraf aile bütçemize zarar verir    söz

“İsraf, başkasının hakkını kendi namına kullanmaktır.” Ahmed Ulukaya

İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır.     Hz Ali

Âyet-i kerîmede Allâh Teâlâ kâfirlerin yeme konusundaki tavrını, bir teşbihle şöyle anlatmaktadır:
“İnkâr edenler, dünyada sâdece zevk u safâ ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer cehennemdir.” (Muhammed 47/12)

Kâfirlerin bütün ihtimamları midelerine ve şehvetlerinedir. Âhirete dönüp bakmazlar bile. Dünyaya harîstirler ve âkibetten gâfildirler. Dolayısıyla mü’min, onlardan farklı olarak yeme içmede ölçülü olmalı, dünyaya ve nimetlerine karşı ihtiyaç nispetinde rağbet etmelidir. Zîrâ bir diğer hadîs-i şerîfte:

Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz adamcağızı:“Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır. ”
diye uyarmıştır. (Tirmizî, Kıyâmet, 37)

İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır. Said-i Nursî

İsraf sefahetin, sefahet sefaletin kapısıdır.     Said-i Nursî

Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır.       Hukemâ
“Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (A’râf Suresi 7/31)

Yemek yemekten maksat, zevk ve lezzet alarak nefsin boyunduruğu altına girmek değil, Allâh’a kulluk ve ibâdete güç kazanmak olmalıdır. Yani yemek bizzat gâye değil, hedefe giden yolda bir vâsıta olarak görülmelidir. Yeme ve içmede tehlikeli olan şey, tokluk sebebiyle günâha düşmektir.

Ey îmân edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sâdece Allâh’a kulluk ediyorsanız, O’na şükredin!” (Bakara Suresi 2/172)

Bir Hadis-i Şerif’te ise şöyle buyurulur;Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 51) Peygamberimiz(s.a.v)’ce buyrularak böyle bir hareket, ölçüsüzlük olarak telâkki edilmiştir. Allâh dostlarına göre ise şeriatte doyduktan sonra yemek israf, tarîkatte doyuncaya kadar yemek israf, hakîkatte de Allâh’ın huzûrunda olduğunu unutarak yemek israftır.

Cimrilik, aşırı zayıflık, israfçılık aşırı şişmanlık gibidir.    Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.    Bezzar

İsraf etmede hayır, hayırda israf olmaz.      İmam-ı Azam

Bir önceki yazımız olan Hırsızlık ile ilgili sözler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

810 Okunma 24 Ara 2016

Yorumlar


Sen de Yorumla!