activex

Karakter ağaç ise şan ve şeref de o ağacın gölgesi gibidir, biz hep gölgeyi düşünürüz, oysa gerçek ağacın kendisidir.

Abraham Lincoln

Güçlüğe hemen hemen her insan dayanabilir; fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin.

Abraham Lincoln

Bir insana itibar sağlayan, çalışmakla sağlam karakterdir.

Albert Camus

Her insanın üç türlü karakteri vardır, belli ettiği karakter, sahip olduğu karakter ve sahip olduğunu sandığı karakter.

Alphonse Kari

Yeminden çok, karakter soyluluğuna güven.

Atinalı Solon

Zayıf karakter bir günah değildir; ama insanı günaha götürür.

Brigitte

Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur.

Charles Schwab

Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir, bayağı insanın ise makam ve mevki.

Confucius

Şahsiyetinize bir şey katmayan her hareket, mutlaka şahsiyetinizden bir şey eksiltir.

Dale Carnegie

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir.

Edward Young

Hayata karakteri oluşmadan karışanlar, baş döndürücü bir hızla vicdanlarını da kaybederler.

F. W. Foerster

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlâkıyladır.

Hz. Ömer (r.a.)
www.izmirseslidunya.com

Şahsiyetini kazan ve faziletini kemale eriştir, zira sen cisminle değil ruhunla insansın.

İmam-ı Gazali

Karakter bir kuvvettir ve önemli bir etkiye sahiptir, dostlar ve sermaye kazandırır; himaye ve yardımlaşmayı teşkilatlandırır, o kolaylıkla servet, şeref ve mutluluğa götüren güvenilir yolu açar.

3. Haves

Karakter, her şeyin temeli olmalıdır, o isterse bir yemin, bir şiir, bir resim veya bir komediye ait bulunsun, onsuz hiçbir şey olamaz.

J. G. Holland

Bir insanın karakterini anlamak istiyorsanız, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın.

J. K. Banos

Sen, bir kişinin kendisi övüldüğü zaman bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her kişinin karakterini keşfedebilirsin.

L. Annaeus Seneca

Nesillerine büyük bir zenginlik yerine, iyi bir eğitim ve karakter vermekten daha iyi bir şey yoktur. Bu paradan daha uzun süre yaşar.
www.izmirseslidunya.com

Lao Tzu

Karakter, bir insanın doğuşunda kazandığı ve ruhunun iskeletini yaptığı özelliklerden biridir.

La Senne

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır.

Ludwig van Beethoven

Sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç yoktur.

M. T. Cicero

Bir adamın karakteri, kendi hakkında söyledikleri ile değil başkaları hakkında yürüttüğü düşüncelerle daha iyi anlaşılır.

Michel Tournier

Karakter, güç ve uzun süren bir alışkanlıktan başka bir şey değildir.

Plutarchus

İnsanlar, dünya ve hayat hakkında düşüncelerini ileri sürerlerken, karakterlerini de ortaya koyduklarının farkında değillerdir.

Ralph Waldo Emerson

Karakter zekadan daha yüksek bir yerdedir, yüce bir ruh yaşamak ve düşünmek için güçlü konumdadır.

Ralph Waldo Emerson

Davranışlarımız gücümüzün göstergesidir, onlar sadece alışkanlıklarımızı değil, aynı zamanda karakterimizi de yansıtırlar.

Robert Hall

Güzel bir insan karakteri binlerce tesirin altında yoğrulmuştur. Bu tesirlerin başlıcaları şunlardır: örnek ve nasihat, hayat ve edebiyat, dostlar ve komşular, içinde yaşadığınız dünya ile aynı zamanda iyi sözlerini ve amellerini takdir ettiğimiz ecdadımızın ruhları.

Samuel Smiles

Aslında başlı başına bir mertebe teşkil eden ve umumun iyiliği için bir merhale olan karakter, her çeşit insanı yükseltir ve cemiyetteki her mevkiye layık olduğu itibarı sağlar.

Samuel Smiles

Karakter sahibi bir insan; ne istediğini bilen, duygularına boyun eğmeyen, sağlam prensiplerle hareket eden insandır.

Sigmund Freud

Bir insanın gerçek karakteri, hiçbir zaman yakalanmayacağını bile bile yaptığı davranışlara göre ölçülür.

Thomas Babington Macaulay

Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer, karakter onun sapıdır, sap olmayınca onun değeri olmaz.

U. Bodenstedt

İnsanlar gülünç buldukları şeyde olduğu kadar, hiçbir şeyde karakterlerini ortaya koyamazlar.

Wolfgang Van Goethe

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Wolfgang Van Goethe

Hiçbir insanın dünyaya bakışı, öteki insanlara benzemez ve farklı karakterler çoğunlukla aynı ilkeyi farklı uygulayacaklardır.

Wolfgang Van Goethe

Bir önceki yazımız olan Kişilik ve karakter ile ilgili sözler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

954 Okunma 08 Ara 2016

Yorumlar


Sen de Yorumla!