activex

İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır.M.Kemal Atatürk

Akıllı olmakta birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.  (Descartes)

Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. M.Kemal Atatürk

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.  (Montaigne)

Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur.M.Kemal Atatürk

Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir.  (Çin Atasözü)

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.M.Kemal Atatürk

Hayalgücü bilgiden daha önemlidir.  (Albert Einsten)

En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir.  (H.Jackson Brown)

İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.M.Kemal Atatürk

Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir.  ( Bhartrihari)

Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur.M.Kemal Atatürk

En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir.  (H.Jackson Brown)

İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.M.Kemal Atatürk

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.M.Kemal Atatürk

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.M.Kemal Atatürk

Öğretmek yeniden öğrenmektir.  (H.Jackson Brown)

Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.M.Kemal Atatürk

Yeni şeyler denenmediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz.  (H.Jackson Brown)

İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunluluğudur.M.Kemal Atatürk

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir.M.Kemal Atatürk

Edison’un sözlerini hatırlarsak “İcat etmek kolaydır, fakat onu pratik, verimli ve ekonomik bir hale ulaştırmak zordur”
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.M.Kemal Atatürk

Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır.M.Kemal Atatürk

Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.M.Kemal Atatürk

Bir önceki yazımız olan Anlamlı Ders Veren Sözler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

711 Okunma 24 Ara 2016

Yorumlar


Sen de Yorumla!